Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 14-12-2012

Landelijke Aaltjesdag 2012: aaltjesbeheersing in de praktijk

Op 6 december 2012 werd in De Schakel te Nijkerk voor de derde keer de Landelijke Aaltjesdag gehouden. Het Actieplan Aaltjesbeheersing is in 2005 op initiatief van LTO Nederland en de NAV gestart. Deze eerste fase liep van 2005-2008.

Vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing is belangrijke informatie voor een aaltjesbeheersing ontwikkeld en praktijkrijp gemaakt, voor zowel de boer als de adviseur. Elders op kennisakker is al deze informatie te vinden. De aaltjesmanagementbrochure bundelt bijvoorbeeld alle relevante informatie. Doel van het Actieplan Aaltjesbeheersing is alle mogelijke oplossingsrichtingen helder en uniform communiceren.
Ondanks alle beschikbare informatie blijft het gesprek over schadelijke aaltjes tussen boer en adviseur nog altijd lastig. In veel gevallen is het namelijk niet mogelijk om een optimaal bouwplan samen te stellen. Desondanks leeft bij PPO-agv de gedachte dat er bij een goede invulling van het bouwplan, dat rekening houdt met populatie(s) schadelijke aaltjes, opbrengststijging is te halen. Het is dus zeker nuttig om het gesprek over schadelijke aaltjes te voeren. Hierbij staat een goede bemonstering centraal. Een juist inzicht in de percelen geeft immers een goede basis voor een dergelijk gesprek.
Dit jaar droeg de landelijke aaltjesdag het thema 'praktisch doen'. Kortom; wat heeft een adviseur nodig om in samenwerking met de akkerbouwer te komen tot een goede aaltjesbeheersingsstrategie. In lijn hiervan zijn een aantal workshops gegeven:

Workshop 1: Slechte plek en dan? Melo-intensief bemonstering.
Een aaltjesmonster nemen uit een valplek is toch niet nodig als er een duidelijke diagnose is te stellen? Waarom dit juist wel nodig is en hoe en wanneer dit het beste gedaan kan worden, is in deze workshop uitgelegd. Tevens is ingegaan op de Melo-intensief bemonstering. Klik op de workshoptitel om de presentatie te downloaden.

Workshop 2: Bodemkwaliteitsplan
De bodemkwaliteit is de pijler onder de opbrengstcapaciteit van een perceel. Telers en hun adviseurs zijn aan zet om de integrale bodemkwaliteit van percelen systematisch en structureel te verbeteren. Onderzoek levert daarvoor gereedschap. Waar staan we anno 2012 en welke slagen maken we tot 2020. Klik op de workshoptitel om de presentatie te downloaden.

Workshop 3: Presenteerblaadje update onderzoek
1) Groenbemesters toegelicht.
2) Biofumigatie.
3) Inundatie kan uit voor pootgoedtelers.
Klik op de onderwerpen om de presentatie(s) te downloaden.

Workshop 4: Zin en onzin van bedrijfshygiëne
Aaltjesbeheersing begint bij een goede bedrijfshygiëne. Maar het is niet altijd duidelijk wat goed is, en waarom. Wat verstaan we onder 'good practice', en hoe stimuleer je dit? In deze workshop is gediscusieerd over praktische tips, handvatten en valkuilen.

Workshop 5: Diagnose in het veld aan de hand van foto's
Het herkennen van aaltjessymptomen aan wortels van planten door middel van duidelijke foto's is redelijk eenvoudig. De oorzaak van een aaltjesprobleem in het veld is lastiger vast te stellen. Aan de hand van foto's en uitleg wordt duidelijk hoe een diagnose kan worden gesteld.