Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 25-01-2010

Lagere eerste N-gift bij mest dan tweede

Dierlijke mest kan in wintertarwe heel goed gegeven worden als tweede N-gift. Met mest kan dan 100 kg werkzame N per ha gegeven worden. Deze ruime tweede N-gift kan gecompenseerd worden in de eerste N-gift. Een eerste N-gift van 60 kg N/ha met kunstmeststikstof is dan voldoende.

Meer informatie: Jan Paauw (jan.paauw@wur.nl), Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad