Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 30-05-2011

Laatste N-gift nog strooien in tarwe bij deze droogte?

Vroeg gezaaide percelen hebben nog wel een goede beworteling en dichte stand, maar krijgen door de droogte vaak steile bladeren en zijn blauwgrijs van kleur. Stikstof zal voldoende beschikbaar zijn. Bij aanhoudende droogte is de verwachting dat de aarvulling dit jaar niet optimaal zal verlopen. Hoge opbrengsten zullen dan niet mogelijk zijn, waardoor minder stikstof noodzakelijk is. Percelen laatgezaaide wintertarwe of zomertarwe hebben vaak een dunnere en bonte stand. Ze gaan door de droogte versneld tot aarvorming over. Ook deze percelen zullen een lagere N-behoefte hebben. Alleen bij uitbetaling op eiwit kunt u overwegen de laatste gift te strooien.