Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-10-2010

Knolphytophthora en spuiten over ruggen

Effectieve bestrijding van knolphytophthora moet in het groeiseizoen plaatsvinden. De keuze van de middelen (knolbeschermend) en een goede timing van de bespuitingen tegen Phytophthora in het loof (vóór een kritieke periode) hebben een groot effect op knolbescherming. Daar hoort ook tijdig doodspuiten bij. Als het loof en de stengels dood zijn kunnen er geen sporen meer afspoelen die de knollen kunnen infecteren. Vaak wordt gevraagd of het mogelijk is of er sporen van buitenaf  (aangetaste percelen, opslag) neer kunnen dalen op een perceel waarvan het loof al dood is? Theoretisch kan dit maar de invloed op het veroorzaken van knolaantasting wordt als zeer beperkt ingeschat. Waarschijnlijker is het dat in de zeer regenrijke afgelopen periode sporen zijn afgespoeld van (onopgemerkte) vlekjes in het eigen perceel. Een hele lichte aantasting (enkele blaadjes) kan onder erg natte omstandigheden al veel knolaantasting veroorzaken. Een andere vraag is of het zinvol is om op de (grotendeels) kale ruggen nog een sporendodend middel te spuiten. Deze middelen zullen alleen die sporen kunnen doden die vlak voor de bespuiting (1 uur) nog aan de buitenkant van de rug aanwezig waren. De middelen zorgen dus NIET voor een beschermend laagje op de rug dat meerdere dagen bescherming geeft.