Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 20-09-2010

Knolphytophthora dreigt overal

Er zijn consumptiepercelen met erg lage onderwatergewichten en nog veel groen loof. Veel licht en koele nachten zijn nodig om het onderwatergewicht op die percelen te laten stijgen tot een enigszins acceptabel kwaliteitsniveau. Doodspuiten kan om die reden eigenlijk nog niet. Daarom moet op die percelen, en alle andere percelen die men nog even groen wil houden, alle aandacht gericht zijn op een goede Phytophthorabestrijding.

Er is nu op veel percelen Phytophthora in aardappelen aanwezig. Ook als het perceel volledig schoon lijkt, dan mag u gerust aannemen dat er toch wel een paar vlekjes aanwezig zijn. Met de vele regenbuien zijn zelfs deze paar vlekjes voldoende om knolaantasting te krijgen. Daarom nu alleen met middelen spuiten die voldoende knolbescherming geven; Shirlan, Ranman en Infinito. Belangrijk is nu ook om de intervallen niet te lang te laten zijn. De phytophthorawaarschuwingssystemen Plant-Plus en Prophy kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Zie ook hiervoor de link op Kennisakker.