Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 16-09-2013

Kiemremming consumptie aardappelen

In de praktijk zien we goede resultaten van het vloeibaar behandelen tijdens inschuren. Daarbij kan Gro-Stop Ready e.a. (150 ml/ton) onverdund toegepast worden. De producten Gro-Stop Basis e.a. (60 ml/ton) bij voorkeur toepassen in een verhouding van 1:2 met water. Middelen als Gro-Stop Ready geven het minste/geen vetaanslag op apparatuur. Bij genoemde doseringen bedragen de veiligheidstermijnen van diverse producten 2 maanden (m.u.v. Tuberprop Basic e.a.: 1 dag). Bij gebruik van maximaal 75 ml Gro-Stop Ready e.a. of 25 ml Gro-Stop Basis is er geen veiligheidstermijn. Plaats de doseerunit in de val van het product en niet op de stortbak. De beste plek in de inschuurlijn is op de duoband. Houd er rekening mee dat bij natte partijen met veel grond de werking van het middel bij inschuren minder zal zijn. Een vloeibare behandeling kan echter niet bij alle rassen in verband met schildbrand en poederschurft! Enkele rassen waarbij het gebruik afgeraden wordt zijn: Asterix, Innovator, Folva, Fontane, Victoria en Nicola. Start bij dergelijke rassen met gassen als ze droog in de schuur zitten. Alleen bij die percelen die goed behandeld zijn met Royal MH tijdens het groeiseizoen, behoeven geen behandeling tijdens het inschuren.