Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-07-2006

Keuze groenbemester na mais

Met ingang van 2006 is het op zand- en lössgronden verplicht na de maïsteelt een groenbemester te telen, om de achtergebleven stikstof in de bodem de winter door te helpen.
In deze brochure worden diverse aspecten van de voor deze teelt toegelaten groenbemesters belicht.