Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 25-02-2008

Ken het stikstofgehalte van de mest

In deze tip wordt ingegaan op het belang van het stikstofgehalte van organische mest.

Zorg dat u bij het uitrijden van drijfmest weet hoeveel stikstof erin zit en houd hiermee rekening bij de dosering. Vraag de leverancier naar het gehalte. Het stikstofgehalte van verschillende mestpartijen kan sterk variëren. De hoeveelheid stikstof die wordt toegediend, kan daardoor afwijken van de hoeveelheid die men voor ogen heeft. Ideaal is als niet alleen het gehalte N-totaal bekend is, maar ook de afzonderlijke fracties N-mineraal en N-organisch. Dan kunt u de hoeveelheid werkzame stikstof in de mest nauwkeuriger schatten dan enkel op basis van N-totaal. Voor de schatting van de N-werking van mest verwijzen wij u naar de [INVALID URL].

Aanpassing van de mestdosering op basis van de hoeveelheid werkzame stikstof van elke afzonderlijke mestpartij bevordert een gelijkmatigere dosering van stikstof op het perceel.Een mogelijkheid om op vrij snelle wijze een indicatie te verkrijgen van de hoeveelheid N-mineraal (ammoniakstikstof) in de mest is via een [INVALID URL] met behulp van bijvoorbeeld de Quantofix.