Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 14-01-2011

Ken het stikstof- en fosfaatgehalte van de mest

Als u mest gaat toedienen, is het belangrijk te weten hoeveel stikstof en fosfaat er in zit. Meet bij stikstof zowel N-mineraal als N-organisch. Tussen partijen mest kunnen deze gehalten sterk verschillen.
Met de gemeten gehalten is exacter te berekenen hoeveel stikstof er voor het gewas beschikbaar komt. Zo voorkomt u een tegenvallende gewasgroei en opbrengst. Met het fosfaatgehalte voorkomt u overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm. De mestsamenstelling moet voor het uitrijden van de mest bekend zijn. Vraag de leverancier naar het gehalte.