Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 12-04-2010

Ken het fosfaatgehalte van de mest

De fosfaatgebruiksnorm wordt nu bepaald door het Pw-getal. Bij een fosfaattoestand (bouwvoor) hoger dan Pw 55 is de fosfaatgebruiksnorm nu 10 kg P2O5 per ha lager dan die in 2009. Als u vorig jaar, vanwege een hoog fosfaatgehalte in de mest, de fosfaatgebruiksnorm hebt overschreden en daarom in 2010 al minder mest kan toedienen, moet u extra alert zijn op deze lagere gebruiksnorm.
Laat de mest daarom vooraf bemonsteren, zodat u het fosfaatgehalte kent.

Meer informatie: Jan Paauw (jan.paauw@wur.nl), Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad