Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-10-2010

Kalibemesting op kleigrond

Op kleigrond kan de kali in het najaar gegeven worden met de goedkope meststof K-60. De hoogte van de gift wordt bepaald door het K-getal, de kali die al met mest en/of compost is gegeven en de gift die u in het voorjaar wilt geven. Aardappelrassen met een hoog onderwatergewicht (o.a. Asterix, Bildtstar, Saturna) geven een lager OWG bij een kaligift met K-60 in het voorjaar. Bij rassen met een laag OWG kan met K-60 beter alle kali in het najaar worden gegeven. Bij een K-getal in het streeftraject is het verstandig minimaal de kaliafvoer te strooien in een periode van de bouwplancyclus. Zo blijft het K-getal op peil. Verdeel de totale kaligift dan wel over de kalibehoeftige gewassen.

Meer informatie: Jan Paauw (jan.paauw@wur.nl) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Lelystad.