Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 24-09-2008

Kalibemesting in het najaar

Aardappelen reageren gunstig op kali. Op de kleigronden en in bouwplannen waarbinnen de aardappelteelt het meest behoeftige gewas is, kan kali via een (gedeeltelijke) bouwplanbemesting op een efficiënte en financieel gunstige manier in het najaar aangewend worden. Daarbij kunt u kiezen uit diverse producten. Een kostenanalyse kan soms flink geld besparen.
Op de lichtere gronden (< 25% afslibbaar) en gronden met een ondiepe beworteling is echter een deling gunstig, waarbij ook een deel in het voorjaar aan o.a. aardappelen wordt gegeven. Ook voor aardappelrassen met een hoog OWG en een hoger risico op blauwgevoeligheid (o.a. Asterix, Saturna en Bildtstar) is dit gunstig. Of deze voorjaarsgift van 200 á 300 kg Kali-60 per ha van de geplande bouwplanbemesting af kan, hangt af van o.a. het K-getal en eventueel andere kalibehoeftige gewassen in het bouwplan (zie hiervoor de [INVALID URL]).
Voor consumptieaardappelenrassen met een laag OWG (o.a. Agria en Victoria) is het beter om chloorhoudende kali alleen in het najaar te geven.
Ook dierlijke mest bevat kali. Laat de nog aan te voeren mest daarom ook op kali analyseren!