Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 31-01-2012

Kali strooien over de vorst

Wanneer het de komende weken behoorlijk zou gaan vriezen dan kunt u kali strooien. U kunt dan al uw geplande kunstmestkali aan de gewassen geven. Consumptieaardappelen vormen een uitzondering. Zeker op sommige rassen die een hoog onderwatergewicht hebben kun u beter (een deel van) de chloorhoudende kali later strooien (april-juni).

Wanneer het de komende weken behoorlijk zou gaan vriezen dan kunt u kali strooien. U kunt dan al uw geplande kunstmestkali aan de gewassen geven. Consumptieaardappelen vormen een uitzondering. Zeker op sommige rassen die een hoog onderwatergewicht hebben kun u beter (een deel van) de chloorhoudende kali later strooien (april-juni). De chloor uit de kalimeststof kan de het onderwatergewicht verlagen en heeft onder andere daardoor een gunstig effect op het voorkomen van blauw. Naast het gewasgerichte advies is het ook belangrijk om de totale onttrekking van kali door uw gewassen te compenseren. Organische mest is hierbij de goedkoopste leverancier van kali. Vanwege de strengere mestnormen én hogere gewasopbrengsten zien we in toenemende mate dat extra kunstmestkali nodig is om de kalibalans over het hele bedrijf in evenwicht te houden. Belangrijk hierbij is wel dat u deze balans goed in beeld hebt.
Wanneer u behoorlijk extra moet geven om de onttrekkingen van gewassen te compenseren dan kunt u dit het beste geven aan de aardappelen. Dit gewas profiteert er het meeste van. Let wel op de zwaarte van de grond. Geef op grond onder de 25% slib niet meer dan 300 kg zuivere kali (K2O) in één keer. Op deze grond is het beter om de extra giften over meerdere gewassen te verdelen.