Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 10-03-2011

Inzet granulaat bij pootaardappelen?

Uit onderzoek tot nu toe blijkt dat bij aardappelrassen met een matige resistentie tegen aardappelcysteaaltjes een granulaat mogelijk een grotere rol kan spelen bij de beheersingsstrategie. Dit blijft echter ook sterk afhankelijk van de relatieve vatbaarheid van de te telen rassen op een bepaalde aaltjespopulatie.
Uiteindelijk blijft de inzet van rassen met een zo hoog mogelijke resistentie de enige structurele oplossing.
Houd er bij het gebruik van granulaten rekening mee dat de antagonistische werking van de bodem op Rhizoctonia kan verminderen.
In akkerbouwgewassen hebben de granulaten Mocap en Nemathorin alleen een toelating in aardappelen. Vydate heeft een toelating in aardappelen, suikerbieten en peen.