Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 11-01-2010

Inzaai rietzwenk als groenbemester

Er zijn nu nog goede mogelijkheden over de vorst om rietzwenk in wintertarwe in te zaaien. Om de slagingskans van rietzwenk zo groot mogelijk te houden, dient de wintertarwe echter niet te ver ontwikkeld te zijn. Het inzaaien van rietzwenk kan ook gelijktijdig met het zaaien van tarwe of zomergerst. Kies voor laatbloeiende rassen om zaadstengelvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Gebruik ca. 15 kg zaaizaad per ha.

Enkele belangrijke voordelen zijn:

  • grotere kans op een geslaagde groenbemester, waardoor een betere N-nalevering voor het volggewas;
  • hogere N-gebruiksnorm (60 kg/ha) t.o.v. geen groenbemester;
  • na de tarweoogst is snel mest uitrijden mogelijk. Drijfmest kan in 2010 tot 15 september; vaste mest kan het hele najaar, mits daarna ondergewerkt wordt (ploegen);
  • Hogere effectieve organische stoftoevoer dan inzaai van bladrammenas of gele mosterd;
  • Onkruidbestrijding in de stoppel met groeistoffen mogelijk.

Er kunnen echter ook nadelen zijn o.a.:

  • door te ver meegroeien met het graan kan het vochtgehalte bij de oogst hoger zijn;
  • door het gras kan het stro langer nat blijven, waardoor het persen wordt bemoeilijkt;
  • i.v.m. het risico op zaadvorming is het niet aan te bevelen bij de teelt van graszaad in het bouwplan;
  • beperking bij keuze van onkruidbestrijdingsmiddelen. Na toepassing van Javelin (isoproturon), Azur of Atlantis dient 6 weken gewacht te worden met zaaien. Puma S EW is mogelijk. Stomp en Topik 240 EC zijn echter niet mogelijk. Niet inzaaien dus op percelen met resistente duist. Bij gebruik van Axial kan pas na spuiten gezaaid worden.
  • bij aanwezigheid van schadelijke aaltjes geen gras zaaien. Stem de soort groenbemester af op het bouwplan en/of perceel.