Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 16-01-2009

Inzaai rietzwenk als groenbemester

Op de DLV-nfo-avonden “Bouwvoor in beeld” is aandacht besteed aan de aanvoer van organische stof met o.a. rietzwenk als groenbemester. Kennis over deze werkwijze is tot op heden nog beperkt. Enkele belangrijke voordelen zijn:

  • Grotere kans op een geslaagde groenbemester, waardoor een betere nalevering van N voor het volggewas;
  • Extra N als gebruiksnorm (60 kg/ha) t.o.v. geen groenbemester;
  • Na de tarweoogst is snel mest uitrijden mogelijk. Drijfmest kan in 2009 tot 15 september; vaste mest kan het hele najaar, mits daarna ondergewerkt wordt (ploegen);
  • Hogere effectieve organische stoftoevoer dan inzaai van bladrammenas of gele mosterd;
  • Onkruidbestrijding in de stoppel met groeistoffen mogelijk.
Er kunnen echter ook nadelen zijn, o.a.:
  • Door te ver meegroeien met het graan kan het vochtgehalte bij de oogst hoger zijn;
  • Door het gras kan het stro langer nat blijven, waardoor het persen wordt bemoeilijkt;
  • I.v.m. het risico op zaadvorming is het niet aan te bevelen bij de teelt van graszaad in het bouwplan;
  • Beperking bij de keuze van onkruidbestrijdingsmiddelen. Na toepassing van isoproturon, Azur of Atlantis dient 6 weken gewacht te worden met zaaien. Puma S EW is wel mogelijk, Topik 240 EC niet. Niet inzaaien dus op percelen met resistente duist.
Er zijn nu nog goede mogelijkheden over de vorst om rietzwenk in wintertarwe in te zaaien. Om de slagingskans van rietzwenk zo groot mogelijk te houden, dient de wintertarwe echter niet te ver ontwikkeld te zijn. Het inzaaien van rietzwenk kan ook gelijktijdig met het zaaien van (zomer)tarwe of zomergerst. Kies voor laat bloeiende rassen om zaadstengelvorming zo veel mogelijk te voorkomen. Gebruik ca. 15 kg zaaizaad per ha.