Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-02-2008

Inwerken van drijfmest in wintertarwe

Deze tip gaat in op het toepassen van drijfmest in wintertarwe. Stilgestaan wordt bij de techniek en regelgeving.

De belangstelling om bij wintertarwe op kleigrond de tweede kunstmestgift te vervangen door een bemesting met drijfmest, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De bemesting wordt uitgevoerd tot in de tweede helft van april, zolang de tarwe nog in de uitstoelingsfase verkeert.

Om structuurschade van de bodem te beperken gaat de meeste belangstelling uit naar toepassing van het sleepslangaanvoersysteem. Er gaat dan geen zware mesttank over het veld en deze toepassing heeft een grote werkbreedte. Vanaf 2008 bestaat echter de verplichting de drijfmest in één werkgang uit te rijden en in te werken. Het direct inwerken van de drijfmest is door de grote werkbreedte en het type kouters van de sleepslangaanvoermachine een zwak punt. De drijfmest kan vaak onvoldoende ingewerkt worden. Het alternatief is het gebruik van een mestmachine met tank, uitgerust als zodenbemester of waarbij de mest met een aan de machine gekoppelde wiedeg direct wordt ingewerkt.

Als u overweegt om drijfmest in wintertarwe te gaan toepassen, informeer dan voortijdig bij uw loonwerker naar de mogelijkheden die hij heeft en hoe het best op de aangescherpte mestwetgeving ingespeeld kan worden.