Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-08-2007

Invloed van loofvernietigingmethode en fungicide op knolphytophthora

Geïnfecteerde knollen zijn één van de belangrijkste ziektebronnen voor het begin van de Phytophthora-epidemie in een groeiseizoen. De basis van geïnfecteerd pootgoed ligt in het vorige groeiseizoen. Aan het einde van het voorgaande groeiseizoen moet knolphytophthora voorkómen worden. Hierbij is de keuze en timing van fungiciden belangrijk. Infectie van de knollen kan nog optreden tijdens en na loofvernietiging. De methode van loofvernietiging in combinatie met de gebruikte middelen kan invloed hebben op (de mate van) de knolaantasting.

Het toevoegen van een fungicide tijdens loofvernietiging bij Phytophthora gunstige omstandigheden leek dit seizoen (2006) zinvol.

Onderzoek

Om te beoordelen wat de invloed van loofvernietiging op de knolaantasting is, zijn in 2006 twee veldproeven aangelegd waarin diverse loofvernietigingsstrategieën werden getoetst en vergeleken. Hierbij werd tevens beoordeeld of het toevoegen van fungiciden aan de loofvernietigingsmethodiek een betere knolbescherming biedt. De proeven werden uitgevoerd op 2 locaties, namelijk in Lelystad in een pootgoedgewas en in Vredepeel in een consumptiegewas. In een pootgoedgewas wordt het loof vernietigd wanneer de gewenste maatsortering is bereikt. Bij de consumptieteelt wordt loof vernietigd wanneer het gewas uitgegroeid is en het loof dermate is afgestorven dat een fungicidenbespuiting meer kost dan dat er aan opbrengst bijgroeit. In de consumptieteelt wordt daarom bijna nooit geklapt tijdens loofvernietiging, maar wordt eenmalig met een loofdoder gespoten. In tabel 1 en 2 zijn de objecten per locatie weergegeven.

Tabel 1. Spuitstrategieën toegepast ter bescherming van de knol tegen Phytophthora in een pootgoedgewas in Lelystad 2006.
StrategieBespuiting bij loofvernietigingDosering per haHerbehandelingDosering per ha
A
Reglone
4 ltr
geen
B
Reglone
4 ltr
Reglone
4 ltr
C
Reglone + Ranman (+ uitvloeier
4 ltr + 0.2 ltr (+ 0.15 ltr)
geen
D
Reglone + Ranman (+ uitvloeier
4 ltr + 0.2 ltr (+ 0.15 ltr)
Reglone + Ranman
4 ltr + 0.2 ltr (+ 0.15 ltr)
E
Klappen + Reglone
4 ltr
geen
Tabel 2: Spuitstrategieën toegepast ter bescherming van de knol tegen Phytophthora in een consumptiegewas in Vredepeel 2006.
Bespuiting bij loofvernietigingDosering per ha
A
onbehandeld
B
Reglone
3 ltr
C
Spotlight
1 ltr
D
Reglone + Ranman (+ uitvloeier)
3 ltr + 0.2 ltr (+ 0.15 ltr)
E
Spotlight + Ranman (+ uitvloeier)
1 ltr + 0.2 ltr (+ 0.15 ltr)

Resultaten en discussie

Loofaantasting vanaf bloei
De eerste lesies werden gevonden eind juli en begin augustus in respectievelijk Lelystad en Vredepeel. In Lelystad liep de loofaantasting tot kort vóór loofvernietiging op tot circa 10% en in Vredepeel liep de loofaantasting op tot circa 40%.

Aantasting van de knollen in Lelystad
In figuur 1 zijn de resultaten van de knolaantasting na loofvernietiging in Lelystad weergeven.

Figuur 1. De knolaantasting door Phytophthora ná diverse manieren van loofvernietiging in Lelystad.

  • Het klappen van het gewas leidde tot meer knolaantasting in vergelijking tot de andere ingezette loofdoodmethodieken.
  • Het toevoegen van Ranman heeft tijdens loofvernietiging (statistisch) geen invloed heeft op de knolaantasting.
  • Het uitvoeren van een herbehandeling heeft eveneens geen invloed op de knolaantasting.

Aantasting van de knollen in Vredepeel
In figuur 2 zijn de resultaten van de knolaantasting na loofvernietiging in Vredepeel weergeven.

Figuur 2. De knolaantasting door Phytophthora ná diverse manieren van loofvernietiging in Vredepeel.

  • Er zijn geen verschillen in knolaantasting tussen de verschillende loofdoodstrategieën en onbehandeld.
  • Het toevoegen van een knolbeschermend fungicide vermindert de knolaantasting onder deze ziektedruk niet.

Conclusies

De conclusies uit het onderzoek van 2004, 2005 en 2006 waren overeenkomstig, met uitzondering van de conclusie rond het loofklappen. In 2006 is wel degelijk een nadelige invloed van het loofklappen waargenomen:

  • Er zijn geen verschillen in knolaantasting bij toepassing van de verschillende loofdoodmiddelen waargenomen.
  • In 2004 en 2005 had loofklappen geen invloed op de mate van knolaantasting. In 2006 was dit wel het geval.
  • Het toevoegen van een knolbeschermend fungicide tijdens loofdoding vermindert de knolaantasting.
  • Bij aantasting door Phytophthora in het gewas in combinatie met kritische omstandigheden voor het ontstaan van knolaantasting (regen, zware grond, gevoelig ras) is het zinvol zijn een knolbeschermend fungicide toe te voegen aan het loofdoodmiddel.