Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-07-2003

Inventarisatie van nieuwe en bestaande mogelijkheden voor de bestrijding van schurft in aardappelen

Dit rapport geeft een inventarisatie van nieuwe en bestaande mogelijkheden voor de bestrijding van schurft in aardappelen weer.

In de bestrijding van gewone schurft, poederschurft en netschurft op aardappelen is in de praktijk reeds sinds langere tijd geen wezenlijke vooruitgang geboekt. Ondanks feit dat in binnen- en buitenland veel onderzoek naar deze schurftsoorten is verricht, zijn hieruit geen nieuwe praktische methoden voor bestrijding of beheersing voortgekomen. Een acuut probleem in de praktijk van de aardappelteelt is dat één van de meest effectieve methoden om schurftaantasting te voorkomen – beregenen – voor een flink aantal telers niet meer beschikbaar is als gevolg van het verbod om met oppervlaktewater te beregenen op (poot)aardappelen.

Dit rapport verslaat in de eerste plaats de stand van zaken voor wat betreft de kennis van de epidemiologie van genoemde drie schurftsoorten en welke aanknopingspunten voor onderzoek daarin te vinden zijn. Deze aanknopingspunten bieden kansen om te komen tot nieuwe praktische bestrijdings- en beheersingsmethodieken.
In de tweede plaats wordt beschreven wat op dit moment de praktische alternatieven zijn voor beregening met oppervlaktewater, en hoe zij zich qua effect en kosten tot de laatstgenoemde verhouden.