Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 04-05-2012

Insecticiden houden Y-virus in pootgoed niet tegen

In deze artikelen uit 2008 en 2010 wordt ingegaan op de luis- en virusbestrijding in pootaardappelen.Diverse maatregelen zijn belangrijk in de strategie tegen Y-virus.

Naar aanleiding van de grote problemen met Y-virus in pootaardappelen bracht het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad, in opdracht van het PA, in de bijgevoegde artikel uit 2008 en 2010 de omvang van de problemen met Y-virus in kaart en richtte zich op mogelijke oorzaken van het toegenomen aantal infecties en de meest effectieve aanpak van het probleem.

Zij vonden dat Y-virusvrij uitgangsmateriaal, een gezonde, virusvrije omgeving, vroegtijdig onder bladluisvrije omstandigheden eventuele viruszieke planten uit het perceel verwijderen, tijdig het loof vernietigen en wekelijks, vanaf opkomst tot loofvernietiging, spuiten met 7,5 liter minerale virusolie plus een pyrethroïde allemaal belangrijk zijn in de strategie tegen Y-virus.

In vervolg op het artikel uit 2008 heeft DLV Plant in 2009 en 2010 vervolgonderzoek gedaan naar [INVALID URL].