Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 26-09-2013

Inschuurplanning en oogst aardappelen

“Weet wat je hebt”, dat is het uitgangspunt voor loofdoding en inschuurplanning.

Stem de strategie voor de loofdoding en de inschuurplanning goed af op de situatie van uw percelen. Onderwatergewicht, sortering en drijvers zijn dit jaar extra aandachtspunten. Voer proefrooingen uit en beoordeel de situatie in het veld goed.
Bij diverse percelen zijn de onderwatergewichten hoog tot zeer hoog. Dit geldt vooral voor percelen die al ver dood waren voordat er regen viel. Dit betekent extra risico’s op blauw. Bemonster voor het rooien uw percelen om de situatie goed te kennen. Enkele aandachtspunten zijn:

  • Minder beschadiging door de axiaalrollen door o.a.: hoge snelheid rollen, gladde rollen, geen beschadigde spoed, schuine afstelling afhankelijk van perceel. 
  • Valhoogtes: niet alleen het beperken van valhoogtes, maar vooral ook het beperken van het aantal vallen (keten verkorting) is belangrijk. Meerdere kleine belastingen op dezelfde plaats kunnen ook tot blauw leiden. 
  • Streef bij het inschuren naar een zo constant mogelijke volle productstroom over de gehele lijn. 
  • Storthoogte: hoge onderwatergewichten en tijdig in de schuur: dit betekent voor lange bewaring een grotere kans op drukplekken! Stort daarom niet té hoog. Het type ventilatiesysteem bepaalt daarbij de minimale storthoogte. 
  • Knoltemperatuur bij het rooien. 
  • Plaats valbrekers in de bunker en in de kippers.
  • De aardappelen zitten dit jaar vrij diep in de ruggen, zorg dat u voldoende diep rooit.