Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 05-12-2013

Informatiedag voor bemestingsadviseurs

Het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) heeft op vrijdag 6 december 2013 voor de derde keer de informatiedag voor intermediairs georganiseerd. Centraal stonden onderwerpen over bodem, bemesting en (bodem)biodiversiteit in de Nederlandse akkerbouw.

Hieronder treft u het programma aan met de gegeven presentaties (workshops).

09:30Opening van de dag (Jaap Haanstra)
09:40Jaap Schröder, wetenschappelijke beschouwing 5e actieprogramma nitraatPresentatie
Mark Brantjes, beschouwing op 5e actieprogramma nitraat vanuit de praktijk
10:35Van adviesbasis bemesting naar handboek bodem en bemestingWebsite Handboek
WorkhopsBenutten van bodembiodiversiteit (M. Hanegraaf)Presentatie
Kosten en baten van organische stof (A. Wolfs)Presentatie
Perspectief nieuwe bijmeststystemen voor aardappelen (D. van der Schans)Presentatie
Nieuw fosfaatadvies voor aardappelen (W. Bussink)Presentatie
Beoordeling bodemkwaliteit, op naar een maatwerk bodemkwaliteitsplan (L. Molendijk)Presentatie
Agroweb, een platform voor precisielandbouw (C. Kempenaar)Presentatie
Precisielandbouw in de praktijk, focus bodem en bodemstructuur (L. Noordam)Presentatie
Perspectief voor 'oude' en 'nieuwe' groenbemesters (J. Wander)Presentatie
Stikstofsystemen in wintertarwe (L. Persoon)Presentatie

Voor meer informatie over het MMM kunt u terecht op de MMM-pagina elders op Kennisakker.nl.