Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 13-12-2012

Informatiedag MMM voor bemestingsadviseurs 2012

Op woensdag 28 november 2012 heeft het Masterplan Mineralenmanagement haar tweede informatiedag georganiseerd, speciaal voor bemestingsadviseurs. Deze interactieve dag stond in het teken van onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten, praktische handvatten en andere interessante vraagstukken die relatie houden met het mineralenmanagement in de Nederlandse akkerbouw.

 

De informatiedag is gehouden in vergader- en congrescentrum De Schakel te Nijkerk. Op 28 november stond het volgende programma centraal:

TijdOmschrijving activiteit
09:00 uurInloop met koffie
09:30 uurOpening van de bijeenkomst door Jaap Haanstra (voorzitter stuurgroep MMM)
09:45 uurNitraatrichtlijn: op weg naar het laatste actieprogramma?
(pdf inclusief uitslag stellingen)
Mark Heijmans, specialist landbouw en milieu LTO Nederland
10:30 uurBodem in beeld : kan de akkerbouwer op de huidige voet verder of moet er wat veranderen?
(pdf inclusief uitslag stellingen)
Wijnand Sukkel, onderzoekcoördinator WUR
11:00 uurRondje koffie en start workshop programma
11:15 uurWorkshop ronde 1
12:15 uurLunch
13:00 uurWorkshop ronde 2
14:00 uurWorkshop ronde 3
15:00 uurKoffie/thee
15:15 uurWorkshop ronde 4
16:15 uurDrankje en hapje

Hieronder kunt u de gegegeven presentaties downloaden (pdf).

WorkshopTitel workshop
1Bodemkwaliteitsplan en bodemindicatoren , Leendert Molendijk (WUR-PPO)
2Rekenmodule N-mineralisatie , Geert-Jan van der Burgt (LBI) + handleiding rekenmodule
3Resultaten studie kosten/baten van een ruime vruchtwisseling, Wim van Dijk (WUR-PPO)
4Mesttoediening in het voorjaar en mogelijke alternatieven , Jan Huijsmans (WUR-PRI) en resultaten praktijknetwerk stikstofbemesting aardappelen , Herman Krebbers (DLV Plant)
5Bodem- en nutriëntenplan; producten van mest, toepasbaarheid en klimaateffecten , Romke Postma (NMI)
6Resultaten proeven fosfaatbemesting in uien en stikstofbemesting in aardappelen , Jan Ties Malda (ALTIC)

Kijk voor meer informatie over het Masterplan Mineralenmanagement elders op Kennisakker.nl .

In de agrarische pers is de intermediairendag eveneens onder de aandacht geweest. Hieronder een greep uit de berichtgeving: