Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 23-01-2014

Indicator voor het bodemleven op basis van overige aaltjes

Behalve schadelijke aaltjes zijn er ook goede aaltjes. Deze aaltjes zijn een goede indicator van de ontwikkeling en stabiliteit van het bodemvoedselweb. Dit komt doordat aaltjes in alle voedingsniveaus van het bodemvoedselweb aanwezig zijn en minder gevoelig zijn voor fluctuaties in bijvoorbeeld temperatuur en vocht zoals sommige andere bodemorganismen. Het doel van dit project was om een methode te ontwikkelen waarbij aaltjes als toestandsindicator van de biologische bodemkwaliteit worden gebruikt. Om de methode betaalbaar te houden is er gekozen om in eerste instantie verder te gaan met de roofaaltjes. Roofaaltjes staan bovenaan het bodemvoedselweb en de aantallen zeggen wat over de gesteldheid van het bodemleven. De groepen waarvoor qPCR-testen zijn ontwikkeld zijn over twee ordes: Mononchida en Dorylaimida.

Het grootste gedeelte van dit project is gewijd aan het valideren en implementeren van de qPCR-testen. Hiernaast zijn er aan de hand van praktijkmonsters referentiewaarden berekend. De referentiewaarden verschillen per orde en per grondsoort. Om een betekenis aan de indicator te kunnen geven, zijn een groot aantal correlaties onderzocht. Een aantal correlaties waren vanuit landbouwkundig oogpunt interessant. Tot slot is er aandacht besteed aan de kennisoverdracht van de opgedane kennis in de vorm van een expresse en presentaties.