Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 25-03-2008

Houd rekening met de stikstofwerking uit groenbemesters en gewasresten

Na een ingewerkte groenbemester of na het achterlaten van gewasresten met een hoge stikstofinhoud (bijvoorbeeld suikerbieten), kunt u een korting in mindering brengen op de stikstofgift van de volgteelt. Uit de ingewerkte groenbemester of de gewasresten komt stikstof vrij, die voor een deel beschikbaar is.
De hoogte van de korting varieert van 15 tot 60 kg N/ha, afhankelijk van het type groenbemester, hoe goed deze was ontwikkeld en het moment van inwerken. Na ondergewerkt bietenblad kan worden uitgegaan van 30 kg N/ha. Bij teelt op gescheurd grasland is de N-korting 100 kg N/ha. Deze kortingen gelden voor gewassen met een middellang tot lang groeiseizoen (oogst aan eind zomer of herfst).
Om de hoogte van de N-korting te bepalen voor uw situatie: zie [INVALID URL] van de adviesbasis bemesting of de gehele adviesbasis bemesting.