Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 29-01-2014

Hoe & Wat –Het 5-stappenplan

Met de volgende 5 stappen als leidraad kunt u gericht met bodembiodiversiteit aan de slag.

 1. Stel het doel vast
  De biologische bodemkwaliteit draagt op verschillende manieren bij aan een goede gewasproductie. Voor de landbouwpraktijk zijn in eerste instantie de volgende functies van belang: afbraak en opbouw van organische stof, nutriëntenlevering, bodemstructuur en bodemweerbaarheid. Elk van deze functies heeft aanknopingspunten met het bodemleven. Enige basiskennis hierover is nodig om deze functies beter te benutten.
 2. Laat grondonderzoek doen met de Meetset Bodembiodiversiteit
  Voor het meten van de bodembiodiversiteit zijn in principe veel indicatoren beschikbaar. Verschillende overleggen waarbij onderzoekers en adviseurs waren betrokken hebben geleid tot de vaststelling van een meetset die voor de landbouwpraktijk noodzakelijk wordt geacht. De bepalingen kunnen worden gedaan door Nederlandse laboratoria. Voor de interpretatie van de resultaten zijn referentiewaarden uit landelijk onderzoek beschikbaar.
 3. Kies maatregelen
  Op basis van de uitkomsten van de meetset en aanvullende waarnemingen kunt u bekijken of een aanpassing in het bodemmanagement en/of de teeltmaatregelen is gewenst. Dit kan betekenen dat u de dingen anders gaat doen, of andere dingen gaat doen. Het komt vaak voor dat de aandacht voor bodembiodiversiteit leidt tot een andere technische uitvoering of timing van bekende maatregelen. Gemakshalve zijn de maatregelen ingedeeld in drie groepen, namelijk bemesting, bouwplan en bewerking.
 4. Experimenteer
  Het ontwikkelen van vakmanschap op het vlak van bodembiodiversiteit houdt een leerproces in. Zinvol onderdeel daarvan is het opdoen van ervaring op kleine schaal en van verschillende alternatieven. Zelf een demo- of proefveld aanleggen vraagt echter tijd en inspanning. U wilt er dus het beste uithalen; onze tips helpen u op weg.
 5. Evalueer en stel bij
  Op enig moment wilt u weten of de knelpunten in de bodemkwaliteit zijn verminderd dan wel de gewasopbrengst is verbeterd. Is dit toe te schrijven aan de maatregelen die zijn genomen? Dan is opschaling wellicht aan de orde. Maar het kan ook zo zijn dat de situatie nog onvoldoende is verbeterd. Dan is het nodig om te overwegen of doorgaan zinvol is. In alle gevallen is een moment van reflectie op de resultaten zinvol.

Terug naar [INVALID URL]