Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 19-09-2012

Herbehandeling schimmelbestrijding suikerbieten

Controleer uw percelen en pas bij late levering (na eind oktober) nogmaals een bescherming toe.Als u in september moet leveren is het echter niet zinvol meer om nog een bespuiting uit te voeren. De veiligheidstermijn bedraagt 2 weken voor Opus Team, 3 weken voor Sphere SC en 4 weken voor Score EC, Allegro en Spyrale.

Controleer uw percelen en pas bij late levering (na eind oktober) nogmaals een bescherming toe.
Als u in september moet leveren is het echter niet zinvol meer om nog een bespuiting uit te voeren. De veiligheidstermijn bedraagt 2 weken voor Opus Team, 3 weken voor Sphere SC en 4 weken voor Score EC, Allegro en Spyrale.
Opus Team mag u niet meer dan twee keer per seizoen gebruiken. Ook voor de strobiruline bevattende middelen (Sphere SC en Allegro) geldt een maximum van 2 toepassingen.