Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 27-04-2009

Groenbemesters geven meer stikstofruimte

Denk bij het invullen van de meitelling aan de stikstofvanggewassen bij de teelt van maïs op zand- en lössgronden. Het is verplicht om deze te zaaien na de maïsteelt op genoemde grondsoorten. Na de teelt van graangewassen of conservengroenten worden vaak groenbemesters gezaaid. Vermeld dat ook in de meitelling. U krijgt zo meer stikstofruimte uit kunstmest, namelijk 30 kg per ha voor vlinderbloemige en 60 kg per ha voor niet vlinderbloemige groenbemesters.