Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 06-12-2010

Groenbemesters en Trichodorus-schade

De bladrammenas staat er deze herfst op een aantal percelen op lichtere grond niet goed voor. Gezien de weersomstandigheden deze herfst is de eerste gedachte dat het hierbij gaat om structuurproblemen. De oorzaak Kan zijn dat de grond is bewerkt onder te natte omstandigheden, forse hoeveelheden neerslag op de nog onbedekte grond en/of perceelsgedeelten waar te lang water heeft gestaan.

Bij nadere inspectie zijn ook relatief veel percelen te vinden waar de wortels van de bladrammenasplanten dezelfde verschijnselen vertonen asl suikerbieten bij aantasting door Trichodorus-aaltjes. Deze percelen staan over het algemeen onregelmatig, met goede en slechte perceelsgedeelten (zie foto).

 

 

 

Het gros van de bijwortels blijft bovenin en groeit bossig. Daarnaast is de penwortel soms gebogen of gesplitst (zie foto).
Van Trichodorus-alen is bekend dat ze de meeste schade doen aan cultuurgewassen wanneer deze klein zijn. Dit heeft, in combinatie met het vochtige najaar, kennelijk voor een gevaarlijke combinatie gezorgd, ondanks dat bladrammenas te boek staat als weinig gevoelig.
Voor u als telers is het uiteraard belangrijk te achterhalen waarom een gewas niet goed groeit. De wortelsymptomen zijn een eerste toets, op basis hiervan kunt u beslissen of een monster aanvullende informatie geeft. We raden telers aan om met bemonsteren te wachten tot januari/februari. Monsters nemen in een gewas is niet zo betrouwbaar om uitspraken te doen over de hoogte van de besmetting.
Bemonsteren is belangrijk. Het draagt bij aan de basis van uw teelt en deze moet goed zijn om topopbrengsten te halen!