Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 05-08-2009

Graszaad van onder tarwe dekvrucht

Om een perceel graszaad van onder tarwe dekvrucht te laten slagen is niet alleen aandacht nodig gedurende de teelt van tarwe, maar zeker ook rond de oogstperiode van de tarwe:

  • Bij veldbeemd en roodzwenk net voor of direct na het dorsen van de tarwe 30-60 kg N/ha stikstof strooien. Rietzwenk 0-40 kg N/ha direct na het dorsen van de tarwe. De hoogste gift als stro wordt gehakseld en bij mindere stand van het graszaad. Bij een mindere stand van het graszaad is het resultaat beter als voor het dorsen wordt gestrooid;
  • De kafverdeler van de combine moet te allen tijde worden gebruikt om tarweopslag en kaf te spreiden;
  • Ieder jaar mislukken veel percelen graszaad onder dekvrucht doordat het stro te lang blijft liggen. Beschikt de combine over een goede hakselaar, gebruik deze dan. Wilt u het stro toch afvoeren, maak dan goede afspraken, zoals schone pers, tijdstip afvoer;
  • Om concurrentie door de tarwestoppels te verminderen en het kaf te verspreiden is het van belang de tarwestoppel kort na de oogst te maaien. Voor veldbeemd zo kort mogelijk, rietzwenk op 5-6 cm iets dieper is geen probleem, roodzwenk zeker niet dieper dan 5-6 cm maaien.