Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-04-2005

GEWIS: Verdamping, fotodegradatie en hygroscopische eigenschappen van gewasbeschermingsmiddelen

In het kader van een breder project, dat gericht was op het verbeteren van het beslissingsondersteunende systeem GEWIS, is een bureaustudie uitgevoerd met als doel het verzamelen van kennis over de invloed van verdamping en afbraak door zonlicht op de effectiviteit van een gewasbespuiting.

Onderzoeksresultaten over het effect van verdamping of afbraak onder invloed van zonlicht op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet gevonden. Op basis van de bestudeerde literatuur is het niet mogelijk om van verdamping of van fotodegradatie een nieuw GEWIS-proces te maken. Uitvoering van onderzoek hieromtrent is gewenst.

Inleiding

Aan de hand van het advies van GEWIS kan een teler beslissen wanneer (dag en tijdstip) een bepaald gewasbeschermingsmiddel het beste gespoten kan worden. Ook kan bekeken worden van welk middel de beste effectiviteit op een bepaalde dag verwacht mag worden. Tevens kan achteraf bekeken worden of een uitgevoerde bespuiting op een goed moment is uitgevoerd.
In het programma wordt de invloed van allerlei weersfactoren op processen die een rol spelen bij de optimale werking van de werkzame stoffen berekend. Het programma functioneert goed in de praktijk. In de afgelopen jaren zijn met enkele fungiciden en insecticiden pottenproeven uitgevoerd om het belang van enkele aspecten te onderzoeken. Omdat op deze wijze GEWIS slechts op enkele puntjes verbeterd kan worden, is ook een bureaustudie uitgevoerd. Deze studie werd gericht op:

  • het effect van dampspanning van werkzame stoffen op de mate van verdamping;
  • het effect van zonlicht op de afbraak van werkzame stoffen;
  • het effect van de mate van hygroscopisch zijn op de opname van werkzame stof.
Figuur. Uitdraai van het programma GEWIS.

Resultaten en conclusies

Onderzoeksresultaten over het effect van verdamping of afbraak onder invloed van zonlicht op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet gevonden.
Meer verdamping als gevolg van verdampingsgunstige omstandigheden of meer afbraak als gevolg van fotodegradatie-gunstige omstandigheden (veel zonnestraling) hoeft niet te leiden tot vermindering van de effectiviteit. Immers, ook in het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de adviesdosering zal verdamping of afbraak plaatsgevonden hebben.
Op basis van de bestudeerde literatuur is het niet mogelijk om van verdamping of van fotodegradatie een nieuw GEWIS-proces te maken. Uitvoering van onderzoek hieromtrent is wenselijk.

Verdamping

  • De mate van verdamping van een werkzame stof wordt vooral bepaald door de dampspanning;
  • De verdamping vanuit een geformuleerd product verloopt vaak langzamer dan de verdamping van de pure werkzame stof;
  • De windsnelheid en de temperatuur hebben een duidelijke invloed op de verdampingssnelheid;
  • Bij Shirlan (fluazinam) kan de effectiviteit tekort schieten als een verlaagde dosis is gespoten en de temperatuur na het spuiten enkele dagen lang hoog is.

Afbraak door zonlicht

  • De triazolen in Caddy en Tilt worden minder snel afgebroken door zonlicht dan de triazolen in Topaz en Folicur/Horizon;
  • Bij hoge temperatuur verloopt fotodegradatie sneller dan bij lage temperatuur.

Hygroscopische eigenschappen

  • De opnamesnelheid van een werkzame stof kan vertraagd worden door verhoging van de relatieve luchtvochtigheid en door verhoging van de hoeveelheid humectant (bevochtiger), doordat de werkzame stof dan in een lagere concentratie aanwezig is.