Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-01-2004

GEWIS: Opname, herbevochtiging en effectiviteit fungiciden

Het computerprogramma GEWIS (Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem) brengt de relatie tussen het weer en de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen in beeld door het relatieve effect per werkzame stof te berekenen.
In dit onderzoek is getracht de aannames die GEWIS doet voor opnamesnelheid en herbevochtiging (het blad waarop zich fungicide bevindt wordt nat door een vochtige nacht) van systemische fungiciden na te gaan.
Binnen GEWIS wordt gerekend met opnamesnelheid die per werkzame stof verschilt en wordt er vanuitgegaan dat herbevochtiging géén effect heeft op de werking van de fungiciden. De gedachte hierachter is dat het middel dat niet direct na het spuiten wordt opgenomen onder invloed van straling en warmte dusdanig van chemische structuur verandert dat het later, als er de volgende nacht vochtig blad ontstaat, niet alsnog kan worden opgenomen. Uit dit onderzoek is de indruk ontstaan dat met name herbevochtiging toch een positief effect op de werking van het fungicide kan hebben, waarbij het effect verschilt per werkzame stof.

Proefopzet

In het onderzoek zijn fungiciden getoetst door gewassen kunstmatig te infecteren en vervolgens de ziekteontwikkeling na een fungicidenbespuiting te beoordelen:

  • Fungiciden ter bestrijding van Phytophthora infestans in aardappelen;
  • Scala ter bestrijding van Botrytis in aardbeien;
  • Fungiciden ter bestrijding van Puccinia allii in prei.

Resultaten

  • Aardappelen: er werd geen duidelijk effect van de opnameperiode op de curatieve werking van propamocarb en cymoxanil geconstateerd. Zonder herbevochtiging is de curatieve werking van bij propamocarb en cymoxanil overdag spuiten onder zonnige omstandigheden slechter dan bij in de avond spuiten. Herbevochtiging had bij propamocarb, cymoxanil en metalaxyl een positief effect op de curatieve werking;
  • Aardbei: herbevochtiging heeft een positief effect op de preventieve werking van Scala;
  • Prei: Bij elk fungicide komt naar voren dat herbevochtiging een positief effect heeft op de werking van het fungicide. Bij Kenbyo en Corbel is dit effect groter dan bij Horizon en Folicur.

Conclusie

GEWIS houdt rekening met verschillen in opnamesnelheid en niet met opname na herbevochtigen. In dit onderzoek is de indruk ontstaan dat met name herbevochtiging toch een positief effect op de werking van het fungicide kan hebben. Onder geschikte omstandigheden neemt het blad direct na (circa 1 uur) de fungicidentoepassing het grootste deel van het fungicide op. De rest blijft op het blad en is niet beschikbaar of wordt later opgenomen. Herbevochtiging levert een positieve bijdrage aan het feit dat een langere tijd na het spuiten nog steeds fungicide door het blad wordt opgenomen. Het fungicide dat later wordt opgenomen is zeker van belang voor de effectiviteit van het fungicide. Of en in welke mate dat gebeurt, verschilt per werkzame stof.