Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-06-2008

Gevaar aarfusarium in wintertarwe

In de afgelopen periode is er regelmatig regen gevallen. Deze omstandigheden waren gunstig voor fusarium om zich onder in het gewas te ontwikkelen. Nu de meeste percelen met wintertarwe beginnen te bloeien, is de kans groot dat de aren geïnfecteerd worden door fusarium-schimmels. Deze schimmels produceren in meer of mindere mate giftige mycotoxinen. Tevens kan een zware aantasting leiden tot opbrengstverlies. Blijft het wisselvallige weer de komende periode aanhouden, dan is het te overwegen om de infectie te beperken door tijdens de bloei te spuiten. Het risico op een zwaardere infectie wordt vergroot door aspecten als het telen van een vatbaar ras (zie het rassenbulletin wintertarwe) en voorvrucht tarwe of maïs.