Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-03-2009

Gebruiksnormen

Wat fosfaat betreft verandert er in 2009 niets. De fosfaatgebruiksnorm blijft voor grasland 100 kg/ha en voor bouwland 85 kg/ha. Voor stikstof zijn de normen echter weer lager vastgesteld. Hieronder zijn van enkele teelten de normen weergegeven:

GewasN-norm 2009GewasN-norm 2009
KleiZand/veenKleiZand/veen
Consumptieaardappelen hoge norm275270Wintertarwe220160
Consumptieaardappelen overige250245Zomertarwe140140
Consumptieaardappelen lage norm225220Brouwgerst8080
Suikerbieten150145Engels Raaigras 1e jaar 165155
Zaaiuien120120Niet-vlinderbloemige groenbemester6060
Cichorei7070Tijdelijk grasland (15-08/15-10)9580

Alle stikstofgebruiksnormen kunt u hier vinden.