Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 10-04-2012

Gebruik van mineralenconcentraten (MC)

Afgelopen weken zijn er diverse demo’s geweest met het uitrijden van mineralenconcentraten als kunstmestvervangers. Mineralenconcentraten hebben een hoog gehalte aan N en K (8-10 / 8-11) en passen daarom prima voor gewassen met een hoge stikstof- en/of kalibehoefte.

Afgelopen weken zijn er diverse demo’s geweest met het uitrijden van mineralenconcentraten als kunstmestvervangers. Mineralenconcentraten hebben een hoog gehalte aan N en K (8-10 / 8-11) en passen daarom prima voor gewassen met een hoge stikstof- en/of kalibehoefte.
Wanneer er mogelijkheden zijn om in een silo te mengen met dierlijke mest, is dat de mooiste en goedkoopste oplossing. Je krijgt dan een homogene meststof met wat meer N en K en minder P. Let wel: MC mag worden aangevoerd als kunstmest (code 120 en voor aanvoer aanmelden op mijn dossier). De werkingscoëfficiënt van N waarmee gerekend moet worden voor de gebruiksruimte is dan 100%. In sommige gevallen, bij een overschot aan ruimte voor N uit organische mest, kan het ook als organische mest worden aangevoerd. De wc is dan 80%.
In veel gevallen, vooral voor aardappelen, wordt eerst drijfmest gereden en vervolgens MC. Deze vervangt dan de 1e kunstmestgift en een aanvullende kaligift. In aardappelen kan ook met speciale apparatuur nog bijbemest worden met MC kort voor het sluiten van het gewas. In maïs kan MC ook sec aangewend worden zonder aanvulling van dierlijke mest. Maïs vraagt namelijk in een korte tijd, vanaf opkomst tot half juli, alle stikstof. Daarna heeft maïs praktisch geen N meer nodig. MC bestaat voor 90% uit minerale N en past daarom uitstekend. Ook bij toepassing met sleepslang of zodenbemester in wintergranen past MC goed.