Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 26-03-2013

Gebruik dierlijke mest

Door de steeds krapper wordende normen is het niet meer mogelijk om op alle percelen dierlijke mest uit te rijden. Kijk goed naar uw fosfaattoestand van de grond en de fosfaatbehoefte van het gewas. Gebruik dierlijke mest voornamelijk op fosfaatbehoeftige gewassen. Het gaat hierbij voornamelijk over de gewassen: aardappelen, bonen, uien en suikerbieten. Deze gewassen zijn het meest gebaat bij de toegediende fosfaat. De dierlijke mest heeft de hoogste werking wanneer het toegediend  wordt in het voorjaar.