Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 28-03-2008

Gebruik bijmestsysteem in aardappelen op stikstofrijke percelen of na basisgift drijfmest

Gebruik een stikstofbijmestsysteem (NBS) in aardappelen op stikstofrijke percelen of na voorjaarstoepassing van drijfmest. Stikstofrijke percelen zijn van nature sterk mineraliserende gronden, gronden waarop vaak organische mest wordt toegediend of pas gescheurd grasland. Omdat moeilijk is te voorspellen hoeveel stikstof er precies mineraliseert gedurende de teelt, is het lastig om aan het begin van de teelt de optimale stikstofgift te bepalen. Ook bij gebruik van drijfmest kan de hoeveelheid stikstof die voor het gewas beschikbaar is, nogal fluctueren en afwijken van wat men denkt dat er beschikbaar is.
Door toepassing van een NBS kunt u de stikstofvoorziening van het gewas beter sturen. Geef daartoe niet alle stikstof aan de basis, maar ca. 2/3 van de adviesgift en meet in de periode juni-juli of er moet worden bijbemest en hoeveel. Er zijn in praktijk drie [INVALID URL] beschikbaar: NBS-bodem, de bladsteeltjesmethode en aardappelmonitoring.