Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-12-2000

Fusarium in Nederland: inventarisatie en identificatie

In opdracht van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten heeft Plant Research International in het jaar 2000 een onderzoek uitgevoerd naar het vóórkomen van Fusarium-soorten in Nederland.

In de periode 1997-1999 traden alarmerende Fusarium-epidemieën op in Noordwest-Europa. Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en veredeling is het van belang te weten welke Fusarium-soorten deze epidemieën veroorzaakten. Daarom is in opdracht van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten in 2000 een nationale Fusarium-survey uitgevoerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat Fusarium graminearum in 2000 een veel prominentere rol speelde dan werd aangenomen.