Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-04-2000

Fusarium in granen - links en verklarende woordenlijst

Dit hoofdstuk van de brochure Fusarium in granen geeft een overzicht van relevante links en een verklarende woordenlijst.

Internetsites met informatie over fusarium in granen

http://scabusa.org
Het ‘US Wheat & Barley Scab Initiative’ tracht de omstandigheden te scheppen die nodig zijn voor een snelle en volledige bestrijding van aarfusarium. Ingewikkeldheid en omvang van het probleem maken het nodig om samen te werken tussen disciplines, regio’s, sectoren en instituten. Op deze site is zeer veel informatie over aarfusarium beschikbaar.
http://www.ag.ndsu.edu/publications/landing-pages/crops/fusarium-head-blight-scab-of-small-grains-pp804
Op deze site beschrijft de North Dakota State University de symptomen van aarfusarium, licht ze toe met foto’s en bespreekt de diverse maatregelen die de aantasting kunnen verminderen. Met het meten van fusariumsporen in de lucht tracht men het risico voor het optreden van aarfusarium te voorspellen.
http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/ec1896/build/ec1896.pdf
De University of Nebraska beschrijft de symptomen van aarfusarium en maatregelen om de aantasting te beperken.
http://ohioline.osu.edu/ac-fact/0004.html
University of Ohio
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex92
Government of Alberta, Canada
http://www.grainscanada.gc.ca/pubs/grainbio/bulletin2/fusarium-e.htm
Canadian Grain Commission
http://www.btny.purdue.edu/Extension/Pathology/CropDiseases/Wheat/wheat2.html#scab
Purdue University
http://ipm.ppws.vt.edu/stromberg/smallgrain/biology/wscab.html
Virginia Polytechnic Institute
http://www.plant.wageningen-ur.nl/projects/fusarium/
Plant Research International, Wageningen

Glossarium

aleuron ------------------------ buitenste cellenlaag van het endosperm
apicale -------------------------bloemblaadjes buitenste bloemblaadjes
ascospore --------------------geslachtelijke schimmelspore
Aspergillus -------------------bepaald geslacht der schimmels
chlamydosporen -----------dikwandige overlevingsstructuren
Claviceps purpurea -------moederkoren
conidiospore -----------------ongeslachtelijke schimmelspore
deoxynivalenol --------------door fusarium geproduceerde gifstof; afkorting DON
endosperm -------------------eiwit- en zetmeelhoudend voedingsweefsel naast de kiem
fumonisine --------------------subgroep mycotoxinen
fungicide -----------------------schimmeldodend middel
Fusarium avenaceum -----soort fusarium (Lat. avena = haver)
Fusarium culmorum -------soort fusarium (Lat. culminare = hoogste punt bereiken)
Fusarium graminearum --soort fusarium (Lat. gramineae = grassen)
Fusarium nivale -------------sneeuwschimmel
Fusarium roseum -----------verzamelnaam voor Fusarium culmorum/graminearum/avenaceum
fysiologisch -------------------betrekking hebbend op de stofwisseling van de plant
GZP ------------------------------Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten
hyfe -----------------------------schimmeldraad
imperfect ----------------------ongeslachtelijk
inoculum -----------------------infectiemateriaal
LNV ------------------------------Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Microdochium nivale ------andere naam voor F.nivale
morfologisch -----------------betrekking hebbend op de uiterlijke kenmerken van de plant
mycelium ----------------------netwerk van schimmeldraden
mycotoxinen -----------------door schimmels geproduceerde gifstoffen
PAV -----------------------------Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt
perfect -------------------------geslachtelijk
pericarp -----------------------zaadhuid
RIKILT --------------------------Rijks Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten
RIVM ----------------------------Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
trobilurine ---------------------groep van fungiciden
trichothecenen --------------subgroep mycotoxinen
vomitoxine --------------------andere naam voor deoxynivalenol
VWS ----------------------------Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
zearalenone -----------------subgroep mycotoxinen