Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 12-04-2010

Fungicidenresistentie in aardappel

In de FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) hebben alle grote agrochemische bedrijven zitting. Eén keer per jaar worden alle resultaten op het gebied van [INVALID URL] besproken en vastgelegd. De resultaten 2009 laten zien dat:

  • Phytophthora infestans nog volledig gevoelig is voor QoI’s (fenamidone in Sereno, famoxadone in Tanos);
  • Voor middelen uit de CAA-groep (mandipropamid in Revus, dimethomorf in Acrobat en benthiavalicarb in Valbon) zijn nog nooit minder gevoelige isolaten aangetroffen in het veld. De effectiviteit van deze producten was zeer goed in 2009;
  • In het kader van het Parapluplan Phytophthora is de laatste jaren de gevoeligheid voor een aantal fungiciden getest. Alleen voor metalaxyl-M (mefenoxam in Fubol Gold)) werd bij een deel van de isolaten resistentie aangetroffen.
In Nederland bevordert de FRAG-NL werkgroep het uitdragen van praktische richtlijnen om fungicidenresistentie te voorkomen.