Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 19-10-2009

Fosfaatvrijstelling schuimaarde eindigt dit jaar

Vanaf 2010 telt de fosfaat uit schuimaarde voor 100% mee in de mestboekhouding

Voor fosfaat uit schuimaarde geldt voor de gebruiksnormenberekening een vrijstelling van 50%. Deze vrijstelling loopt per 31 december 2009 af. In combinatie met de voorgenomen verlaging van de fosfaatgebruiksnormen, betekent dit vanaf 2010 een beperking van de mogelijkheden voor het gebruik van schuimaarde. Het kan om deze reden, indien er nog aanvoerruimte op het bedrijf is en er een bekalking moet worden toegepast, interessant zijn om nog in 2009 schuimaarde aan te wenden. Wel moet de schuimaarde in 2009 zijn aangevoerd en worden aangewend.