Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 14-01-2011

Fosfaatgebruiksnorm bouwland omlaag

In 2011 zijn de fosfaatgebruiksnormen voor bouwland verlaagd t.o.v. 2010. Voor 2011 gelden de volgende gebruiksnormen:

In 2011 zijn de fosfaatgebruiksnormen voor bouwland verlaagd t.o.v. 2010. Voor 2011 gelden de volgende gebruiksnormen:

  • Pw-waarde lager dan 36: categorie laag: 85 kg fosfaat per ha
  • Pw 36-55: categorie neutraal: 75 kg fosfaat per ha
  • Pw hoger dan 55: categorie hoog: 70 kg fosfaat per ha

De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. De fosfaattoestand van de bodem moet blijken uit bemonstering en analyse van de oppervlakte landbouwgrond. Heeft u de grond niet laten bemonsteren en analyseren? Dan moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm (categorie hoog).

Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaatgebruiksnorm van 120 kilo per hectare per jaar, zolang u aan de voorwaarden voldoet. De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag mag u op bouwland alleen in de vorm van kunstmest geven.
Op bouwland dat hoort bij een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal, mag u de extra hoeveelheid ook in de vorm van dierlijke mest en andere organische mest geven.