Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-07-2013

Fosfaat en ureum toedienen met dompelen/coaten

Status:Dit onderzoek is in uitvoering
Uitgevoerd door:NMI/SPNA
Looptijd:2013

Aanleiding

Een manier om de fosfaatbeschikbaarheid voor kiemende zaden te verhogen is door het aanbrengen van een fosfaathoudende coating. Jonge wortels van kiemend zaad kunnen zo direct beschikken over het aanwezige fosfaat in de directe omgeving van die wortel. Dit wordt in de praktijk reeds toegepast bij maïs en graszaad (i-Seed). Bij maïs is gebleken dat een coating een positief effect heeft in aanvulling op rijenbemesting. De vraag is of dit wellicht ook zou kunnen gelden voor pootaardappelen.

Doelstelling

Onderzoeken van de mogelijkheden van het verhogen van de nutriëntenvoorziening van pootaardappelen door dompelen of coaten en het nagaan of risico’s van versmering of kiembeschadiging zijn te voorkomen of technisch op te lossen zijn.

Rapportage

Het rapport en de samenvatting zijn nog niet opgeleverd. Derhalve treft u deze nog niet aan op Kennisakker.nl.

Voor uw vragen, op- en aanmerkingen over dit project kunt u zich wenden tot Tjitse Bouwkamp (Productschap Akkerbouw):

 079 368 7513

 mmm@hpa.agro.nl