Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 17-04-2012

Erwinia: voorkomen is beter ...

Het Deltaplan Erwinia (deel c) is z'n vierde en laatste jaar ingegaan. De gevonden resultaten geven een steeds beter beeld van de oorzaken en gevolgen van Erwinia in de pootaardappelteelt. Vast staat dat het verminderen van Erwinia-problemen niet zal lukken via enkele 'simpele' maatregelen.

Het Deltaplan Erwinia (deel c) is z'n vierde en laatste jaar ingegaan. De gevonden resultaten geven een steeds beter beeld van de oorzaken en gevolgen van Erwinia in de pootaardappelteelt. Vast staat dat het verminderen van Erwinia-problemen niet zal lukken via enkele 'simpele' maatregelen. In alle stadia van de teeltcyclus van de aardappel zul je maatregelen moeten treffen, die de kans op een introductie van de bacterie of een verdere uitbreiding zo klein mogelijk maken. Voor Erwinia geldt: als je 'm eenmaal hebt, raak je hem moeilijk weer kwijt. Dus, voorkomen is beter dan genezen.

Poten

Het is nu april en we zitten midden in de periode dat de aardappelen weer de grond in gaan. Uit het onderzoek is het poten niet als een grote risicofactor voor de verspreiding van Erwinia naar voren gekomen. Toch is het ook in dit stadium verstandig om de nodige voorzorgen in acht te nemen.
Enkele belangrijke hygiënische maatregelen:

  • Voorkom condensvorming tijdens het uit de koeling halen van de poters;
  • Verwijder zieke of beschadigde knollen;
  • Voorkom kiembreuk bij voorgekiemde poters, elke wond is een invalspoort voor bacteriën;
  • Zorg dat de duurste teelt (stammen/miniknollen) op het beste perceel plaatsvindt;
  • Begin met een schone, liefst ontsmette pootmachine, vooral bij de hoogste klassen;
  • Maak de pootmachines tussentijds schoon. Vervang of ontsmet de schuimrubberrollen bij de snarenbed pootmachine;
  • Voorkom te diep poten;
  • Zorg voor voldoende afstand tussen basis en gecertificeerd materiaal;
  • Leg rijpaden aan en voorkom hiermee water in spuitsporen en eventuele bacterieoverdracht via trekkerbanden;
  • Werk altijd in de volgorde van schoon naar minder schoon uitgangsmateriaal;

Garanties dat er dan geen problemen ontstaan vallen niet te geven. Maar je hebt er dan in ieder geval voor gezorgd dat de risico’s zo klein mogelijk zijn.

Informatie

In de loop van dit jaar hoopt het Erwinia-team regelmatig de aardappeltelers via diverse kanalen kennis te laten nemen van de resultaten. Zo zullen er op verschillende momenten in het teeltseizoen persberichten verschijnen, artikelen in tijdschriften en nieuwsbrieven. Ook staat voor de maand november, verspreid over het hele land, een aantal telersbijeenkomsten op de rol. Tijdens deze bijeenkomsten zal een samenvattend overzicht worden gegeven van wat het onderzoek heeft opgeleverd. Ook zullen teeltmaatregelen aan de orde komen die noodzakelijk zijn om tot een reductie van deze bacterieziekte te komen.