Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 09-10-2009

Enthousiasme over rassenonderzoek aardappelen zuidelijke zandgrond

Op 3 september werd voor de derde maal door DLV Plant een open middag gehouden bij proefboerderij Vredepeel om de aardappelrassen te bezichtigen. Dit jaar worden 12 rassen getoetst op hun geschiktheid voor frites, chips of koelvers in het zuidoostelijke zandgebied. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en wordt ondersteund door de diverse pootgoedhuizen. Naast een voldoende kwaliteit moeten de rassen natuurlijk een goede opbrengst hebben en voldoende resistentie hebben tegen wratziekte, schurft en diverse nematoden. Belangrijkste doel van het project is dat telers op basis van informatie voor elk perceel een bewuste keus kunnen maken of een ras wel of niet geschikt is.
De aanwezigen konden met eigen ogen de kort tevoren geoogste aardappelen aanschouwen.

Kijk in de bijlage voor foto's van de verschillende rassen