Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 28-10-2014

Eindrapportage Bodembiodiversiteit in de praktijk

Veel akkerbouwers zijn op de hoogte van het belang van bodembiodiversiteit voor de gewasproductie. Hoe zij zelf de bodembiodiversiteit kunnen (laten) meten,
interpreteren en benutten is veel minder goed bekend. In dit project is samen met groepen ondernemers, adviseurs/onderzoekers gewerkt aan bodembiodiversiteit in de praktijk. In samenwerking met het project ‘Bodembiodiversiteit Kennisontsluiting’ is een basis set met de belangrijkst geachte indicatoren voor bodembiodiversiteit vastgesteld. Op praktijkbedrijven zijn vervolgens metingen gedaan. De resultaten zijn besproken met de ondernemers.
Er zijn veel netwerken van akkerbouwers die zich met verschillende aspecten van bodemkwaliteit, ecosysteemdiensten en duurzaam telen bezighouden. Vanwege de korte aanloop en looptijd van het kennisoverdrachtprogramma bodembiodiversiteit is voor de selectie van de groepen gebruik gemaakt van bestaande netwerken. Deze netwerken zijn ook gebruikt voor het verspreiden van de resultaten. De begeleiding van de studiegroepen is uitgevoerd door HLB, LBI en DLV Plant.

De volledige eindrapportage kunt u hieronder downloaden