Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-03-2005

Effect van Moddus op graszaad

Vroegtijdige legering in graszaadgewassen beperkt de bestuiving en zaadvulling en leidt dan ook tot een vermindering van de zaadopbrengst. Terughoudendheid ten aanzien van de stikstofbemesting is dan ook geboden om deze vroegtijdige legering te vermijden. De inzet van een groeiregulator kan een hulpmiddel zijn om vroegtijdige legering te voorkomen.

Het onderzoek was de eerste jaren gericht op het verkrijgen van een brede toelating van de groeiregulator Moddus in graszaadgewassen en in de laatste jaren op het optimaliseren van de toepassing hiervan. Moddus kan goed worden ingezet in graszaadgewassen, maar het optimale toepassingtijdstip is soortafhankelijk. De meeropbrengst bij gebruik van Moddus was wisselend en hing af van soort en het toepassingtijdstip.

Onderzoek

In 2002 werden de laatste veldproeven uitgevoerd met de toepassing van Moddus in graszaadgewassen. Het zwaartepunt lag op het vaststellen van het optimale toepassingstijdstip. Moddus (0,8 L/ha) werd in zaadgewassen van Engels raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras, die bestemd waren voor een eerste zaadoogst dan wel latere zaadoogst, gespoten in het gewasstadium DC30-31, DC31-33 dan wel DC33-37. Bij de overjarige gewassen werd het onderzoek uitgevoerd zowel bij een gangbare als een verhoogde stikstofgift.

Afbeelding. Roodzwenk in stadium DC30 (links) en rechts DC31 (gemiddeld één knoop).

Resultaten en conclusies

2002

In 2002 waren bij alle grassoorten de effecten van de toepassing van Moddus op de remming van legering en de verkorting van de halmen sterker naarmate de toepassing later gebeurde (zie als voorbeeld figuur 1).
Mogelijk als gevolg van de late legering trad bij het eerste- en tweedejaars roodzwenk alleen bij de zeer late toepassing van Moddus een betrouwbare verhoging van de zaadopbrengst op. Bij het tweedejaarsgewas werd de afrijping wat vertraagd na toepassing van Moddus.
Bij het eerste en tweedejaars gewas veldbeemd werd alleen door een zeer late toepassing van Moddus de afrijping vertraagd. Bij het eerstejaars gewas werd bij een late en zeer late toepassing van Moddus de zaadopbrengst met bijna 100 kg per ha verhoogd maar dit was niet betrouwbaar. Bij het tweedejaars gewas, dat net zoals het eerstejaars gewas nauwelijks legerde, was er geen effect van de Moddusbespuiting op de zaadopbrengst.

1998-2002

Engels raaigras

Het optimale gewasstadium voor toepassing van Moddus (0,8 L/ha) is gewasstadium DC 31-33 (één tot drie knopen). De gemiddelde opbrengstverhoging van deze toepassing bedroeg 190 kg zaad per ha. Een vroegere of latere toepassing leidde tot een minder positief effect op de zaadopbrengst.
Als globale richting voor Zuidwest- en Centraal Nederland kan voor een toepassing in gewasstadium DC31-33 zes weken voor de doorschietdatum worden aangehouden.
Zowel een (met 45 kg N/ha) verhoogde stikstofbemesting (van 165 naar 210 kg N/ha) als de toepassing van Moddus verdient in overjarige gewassen van het grasveldtype aanbeveling. Voor éénjarige gewassen zou een keuze gemaakt kunnen worden uit het verhogen van de stikstofgift (met 45 kg N/ha) ten opzichte van het huidige advies dan wel de toepassing van Moddus.

Roodzwenkgras

Het optimale gewasstadium voor toepassing van Moddus (0,8 L/ha) is gewasstadium DC 33-37 (3-7 knopen, net voor pluim zichtbaar wordt)(zie figuur). De gemiddelde opbrengstverhoging van deze toepassing bedroeg bij een gangbare stikstofgif 114 kg zaad per ha. Een vroegere toepassing leidde tot een minder positief effect op de zaadopbrengst.
Bij overjarige gewassen kon de zaadopbrengst met 100 kg per ha worden verhoogd door verhoging van de stikstofgift met 35 kg per ha (van 90 naar 125 kg N/ha). Bij eerstejaarsgewassen verdient een verhoogde stikstofgift als Moddus wordt toegepast geen aanbeveling.

Figuur. Invloed van het toepassingstijdstip van Moddus op de mate van legering (1 = recht op, 10 = plat) bij eerstejaars roodzwenkgras.

Veldbeemdgras

Het optimale gewasstadium voor toepassing van Moddus (0,8 L/ha) is gewasstadium DC 31-33 (1-3 knopen). De gemiddelde opbrengstverhoging van deze toepassing bedroeg bij een gangbare stikstofgift 91 kg zaad per ha, waarbij ook het afvalpercentage afnam (0,7%). Een latere toepassing leidde tot een minder positief effect op de zaadopbrengst.
De toepassing van Moddus in eerstejaarsgewassen veldbeemd moet als standaard teeltmaatregel worden ontraden, maar kan in overjarige gewassen worden aanbevolen.
Na toepassing van Moddus leek het gewas in een aantal proeven vatbaarder voor ziekten.
Bij toepassing van Moddus nam de zaadopbrengst niet toe door een verhoogde stikstofbemesting, zodat deze moet worden ontraden.