Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 04-03-2010

Effect van hennep op de populatiedichtheid van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)

In 2009 is in opdracht van Hempflax Agro BV en het Productschap Akkerbouw (PA) onderzoek gedaan naar het effect van hennep op de populatiedichtheid van Pratylenchus penetrans. De vraag hierbij was of de nu gebruikelijke, kortere teeltduur van dit gewas (zaai in mei en oogst in augustus in plaats van oogst in oktober) van invloed is op de vermeerdering van deze aaltjes.

Op basis van deze éénjarige proef lijkt hennep ook bij kortere teeltduur een (heel) goede waardplant te zijn voor Pratylenchus penetrans. Hennep zelf lijkt niet gevoelig voor schade.

Onderzoek

Op PPO-locatie 't Kompas te Valthermond is in de herfst van 2008 een proefveld voorbereid om verschillende dichtheden van Pratylenchus penetrans te creëren door middel van grondontsmetting en verschillende groenbemesters. Op dit proefveld is in 2009 hennep geteeld. Voor en na de teelt is de grond bemonsterd en zijn de verschillende aaltjessoorten geanalyseerd.

Afbeelding. Oogst proefveld hennep op PPO-locatie 't Kompas te Valthermond 2009.

Resultaten

De beginpopulatie Pratylenchus penetrans varieerde, afhankelijk van de behandeling in herfst 2008, van 434 tot 1.479 aaltjes per 100 milliliter grond. De vermeerdering gedurende de teelt van hennep varieerde afhankelijk van de beginbesmetting van 3.8 tot 7.7 keer, zodat de populatie na de teelt van hennep een niveau bereikte van 1.220 tot maximaal 5.576 aaltjes per 100 milliliter grond. Hennep zelf lijkt echter niet gevoelig voor opbrengstschade.

Conclusies

  • Op basis van deze éénjarige proef lijkt hennep ook bij kortere teeltduur een (heel) goede waardplant te zijn voor Pratylenchus penetrans;
  • Hennep zelf lijkt niet gevoelig voor schade. Er kon in deze proef namelijk geen opbrengstverschil worden aangetoond bij de verschillende aanvangspopulaties.