Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-12-2000

Effect van de druppelgrootte op de effectiviteit van herbiciden

Bekend is dat de druppelgrootte de effectiviteit van herbiciden kan beïnvloeden (Heutink 1999). Bij relatief grote druppels neemt de effectiviteit af, met name op klein onkruid, omdat de druppels dan makkelijk van het blad rollen of afketsen. Grove druppels zorgen echter wel voor minder drift. In het kader van het lozingenbesluit worden driftarme doppen voorgeschreven. Het moet dan duidelijk zijn welke consequenties dit heeft bij de toepassing van verschillende middelen.
Uit het uitgevoerde onderzoek bleek niet dat een grovere druppel een verminderde effectiviteit van de getoetste herbiciden veroorzaakt.

Proefopzet

In een kas is in de maanden april en mei van het jaar 1999 een proef gedaan naar de invloed van de druppelgrootte op de effectiviteit van verschillende herbiciden. Er zijn drie toetsgewassen gebruikt: hanepoot, melganzevoet en koolzaad. In deze proeven werd de invloed van drie doptypen bij twee spuitdrukken op de effectiviteit van de verschillende middelen en uitvloeiers getoetst.

Resultaten en conclusies

Melganzevoet

  • Uit deze proef bleek niet dat een grovere druppel een verminderde effectiviteit van de getoetste herbiciden veroorzaakt;
  • Vanwege de heterogene stand van de planten en het late spuittijdstip viel het bestrijdingsresultaat tegen. De aantastingsscores waren maximaal 2. In voorgaande proeven werden hogere scores gehaald.

Koolzaad

  • Ook in deze proef werden gemiddeld geen significante verschillen gevonden tussen de verschillende doptypen, doseringen of druk;
  • Koolzaadplanten hebben een dikke waslaag. Bestrijdingsmiddelen dringen daar moeilijk doorheen. De planten zijn daardoor minder gevoelig. Koolzaad is daardoor minder geschikt als toetsplant.