Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 31-01-2012

Effect van borium op de hardheid van uien

In 2009 is er oriënterend onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de hardheid van uien te verbeteren is met behulp van bemesting met borium. Uit dit onderzoek is een indicatie naar voren gekomen dat boriumbemesting een licht positief kan hebben op de hardheid van uien.

Omdat dit effect veel kleiner is dan de invloed van o.a. rassenkeuze en stikstofbemesting, is besloten onderzoek naar de invloed van borium op hardheid niet voort te zetten.

Onderzoek

In 2009 zijn op twee percelen, één met een goede boriumtoestand en één met een minder goede boriumtoestand, stroken aangelegd met wel en geen boriumbemesting. Op het perceel met de goede boriumtoestand (Lelystad) was het ras Hytech gezaaid en op het perceel met een minder goede boriumtoestand (Espel) Hybelle. Op beide percelen lagen 3 objecten in enkelvoud, nl.:

  • geen boriumbemesting;
  • één keer boriumbemesting met 0,3 kg Bo/ha;
  • twee keer boriumbemesting, telkens met 0,3 kg Bo/ha.

Bij de oogst zijn er per object monsters genomen. Deze zijn bewaard tot maart 2010, waarna aan 240 uien per object de hardheid is gemeten met de hardheidsmeter. De hardheidsmeter meet de indrukking van de ui bij een druk van 2,45 bar.

Resultaten en discussie

In tabel 1 staat de hardheid weergegeven per object, zowel in mm indrukking als in relatieve waarden. De relatieve waarden zijn op dezelfde wijze berekend als in het rassenonderzoek uien. Per proef is het gemiddelde van de drie objecten op 100 gesteld.

Tabel 1. Effect van boriumbemesting op de hardheid van uien; hardheid uitgedrukt in mm indrukking en de relatieve hardhei9d (hoog cijfer=harder, per preof: 100=gemiddelde van de drie objecten).
BoriumbemestingLelystad, goede boriumtoestandEspel, matige boriumtoestand
Indrukking (mm)Relatieve hardheidIndrukking (mm)Relatieve hardheid
Geen3,9698,54,26100,4
1 keer; 0,3 kg Bo/ha3,9299,64,3698,0
2 keer; 0,6 kg Bo/ha3,83101,94,21101,5

Uit de hardheidsbepalingen blijkt dat er uit beide proeven een indicatie komt dat borium een positief effect heeft op de hardheid van de ui. De grootte van het effect (maximaal 3,4 punten in verhoudingsgetallen) is wel kleiner dan de rasverschillen die in het rassenonderzoek gemeten worden (ca. 15 punten in verhoudingsgetallen).

Conclusies

Uit het onderzoek komt een indicatie naar voren dat boriumbemesting een licht positief kan hebben op de hardheid van uien.